Akademik Kadro

Yahya KADIOĞLU
Bölüm Başkanı, Coğrafya Bölümü
Prof. Dr., Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2003, Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kır Yerleşmeleri; Mevsimlik Yerleşmeler; Kırsal Kalkınma; Tarımsal Klimatoloji.
Seçilmiş Çalışmaları:  “Türkiye’de Fonksiyonel Özelliğini Kaybetmiş Geçici Yerleşmelere Bir Örnek: Tavas Bağ Evleri” (2010); “Denizli İlinde Önemli Bir Ekonomik Fonksiyon Özelliği Kazanan Endüstriyel Doğal Taşlar: Mermer ve Traverten” (2010); “Land use and majorissues of planning in city of Trabzon” (2011); “Germencik’ te Bahçe Tarımına Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Bir Geçici Yerleşme Türü : İncir Damları” (2013); ”Natural Environment Factors Effecting on the Railway Route between Alaşehir-Eşme Train Stations (2014);
“Doğu Karadeniz Kıyı Kuşağındaki Doğal Afetlere Bir Örnek: 21 Eylül 2016 tarihli Beşikdüzü Seli ve Heyelanları” (2017)   yayımlanmış makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A 205
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1508 
Ofis Saati: Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe 12.00-13.00 (Zoom)

AcademiaGoogle Akademik, YÖKSİS CV


 

Süleyman ELMACI

Prof. Dr., Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D 2004, Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Yerleşme Coğrafyası; Turizm Coğrafyası, Ziraat Coğrafyası.

Seçilmiş Çalışmaları: “Doğal Bir Anıt: Akçalı Travertenleri (Van-Başkale)”(2006); “Giresun Kentinin Gelişimini Etkileyen Faktörler” (2008); “Ziraat Coğrafyası Açısından Amasya’da Örtü altı Yetiştiriciliği (Potansiyel ve Değerlendirme)” (2016); “Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Açısından Erbaa Hayvan Pazarı” (2017); “Ortaçağda Yerleşmelerin Sınıflandırılmasına Modern Yaklaşım İbni Haldun” (2017); Türkiye’de Nükleer Enerji Santralleri Kurulmasının Coğrafi Açıdan Değerlendirilmesi” (2018) yayımlanmış çalışmalarından bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055 I 

Ofis Saati: Pazartesi 13.00-14.00

YÖKSİS CV


 

İnci DEMİRAĞ TURAN
Doç. Dr., Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Eğitim: Ph. D. 2016, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Fiziki Coğrafya; Coğrafi Bilgi Sistemleri; Toprak Coğrafyası; Erozyon; Arazi Kullanımı; Arazi Değerlendirmesi.
Seçilmiş Çalışmaları: Çok Kriterli Değerlendirme ile Ankara Güvenç Havzası’nda Erozyon Risk Tahminlenmesi (2017); Spatial assessment and mapping of soil quality index for desertification in the semi-arid terrestrial ecosystem using MCDM in interval type-2 fuzzy environment, Computers and Electronics in Agriculture (2019); Farklı Konumsal Çözünürlüğe Sahip Uydu Görüntüleri Kullanarak CORINE Arazi Örtüsü/Arazi Kullanım Sınıflarının Belirlenmesi. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi (2020); Landslide susceptibility mapping for the Black Sea Region with spatial fuzzy multi-criteria decision analysis under semi-humid and humid terrestrial ecosystems. Theoretical and Applied Climatology (2020) yayımlanmış makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1543
Ofis Saati: Salı 11.00-12.00 (Zoom)

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Mücahit YILDIRIM
Doç. Dr., Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı  

Eğitim: Ph.D 2018, Atatürk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kültür Coğrafyası; Kültürel Miras.
Seçilmiş Çalışmaları: “Salyangoz Peşinde Bir Kent Yakakent” (2020) ve “Mavi ile Yeşilin Buluştuğu Yer YAKAKENT” (2018) kitaplarını yazmış, “Beşerî ve Sosyal Bilimlerde Kavramsal ve Uygulamalı Araştırmalar” (2020) ve “Eğitim Her Yerde Seçkileri” (2019) kitaplarında bölüm yazarlığı yapmıştır. “Kentsel Ortak Kullanım Alanlarına Bir Örnek: Samsun Millet Bahçesi” (2020), “Kültürel Pratikler ve Salgın İlişkisi Bağlamında Covid-19” (2020), “Balkanlardan Anadolu’ya Taşınan Kültürel Miras (Çocuk oyunları): Tekkeköy Örneği” (2020) yayımlanmış son makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A221-1
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1521
Ofis Saati: Pazartesi 11.00-12.00 (Zoom)

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


 

Derya AĞBABA
Dr. Öğretim Üyesi, Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı
Eğitim: Ph.D 2020, Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Mekân; Yer; Kimlik; Kültür; Çokkültürlülük.
Seçilmiş Çalışmaları: “Sehiriçi Arazi Kullanımı Yönünden Eskişehir’de Sağlık Tesislerinin Mekânsal Dağılımı” (2013) adlı yüksek lisans ve “Çokkültürlü Toplumlarda Mekân, Kimlik ve Aidiyet Dinamikleri: Niğde Örneği” (2020) adlı doktora tezlerini yazdı. “İç Anadolu Bölgesinde (Nevşehir, Niğde, Aksaray, Ereğli ve Konya arasında) Volkanik Şekillerin Arazi Kullanımı ve Yerleşim Alanlarına Etkisinin Sayısal Modellemeleri” (2018), “Niğde Şehrindeki Atık Bitkisel Yağ Potansiyelinin Araştırılması ve Mekânsal Analizi” (2020) isimli projelerde yardımcı araştırmacı olarak görev aldı. “Göç, Kimlik ve Kültür: Bor’daki Mübadiller Örneği” (2019) ve “Yer Bağlılığının Sosyo-Mekânsal Farklar Bakımından İncelenmesi: Niğde Örneği” (2020) yayımlanmış makalelerinden bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A206
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055 | 1553
Ofis Saati: Cuma 12.00-13.00 (Zoom)

Academia, Google Akademik, YÖKSİS CV


İlter Kutlu HATİPOĞLU
Dr. Öğretim Üyesi, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı
Eğitim: Ph.D 2017, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Araştırma Alanları: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Jeomorfoloji, Hidrografya
Seçilmiş Çalışmaları: “Melet Irmağı orta ve aşağı çığırının uygulamalı jeomorfolojisi, ordu” başlıklı tezi ile doktora derecesi aldı.  “Melet Irmağı (Ordu) Orta ve Aşağı Çığırında Arazi Kullanımının Zamansal ve Mekânsal Değişimi(2002 – 2015)”, Mavi Atlas, 8(1): 154 – 168 ; 
Turnasuyu ile Melet Irmağı Arası Kıyı Bölgesinin Jeomorfolojisi, Ordu (2012); Bir iç göç olayı: Samsun’da Tokatlılar (2017) yayımlanmış çalışmalarından bazılarıdır.

Ofis: İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 

[email protected]

 

Aynur AYDIN
Araştırma Görevlisi, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

Eğitim: Ph.D., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (devam ediyor)

Araştırma Alanları: Yerleşme Coğrafyası; Kırsal Kalkınma; Mevsimlik Yerleşmeler; Ekoturizm.
Seçilmiş Çalışmaları: “Kunduz Dağı’nda (Vezirköprü/Samsun) Yaylalar ve Yaylacılık” (2022) başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesi aldı. 
Atakum’da Şehirleşme Sürecinde İki Köy Yerleşmesi: Balaç ve Beypınar (2016); Samsun İlindeki Ekoturizm Alanlarına Bir Örnek: Nebiyan Dağı (2018); Atakum’da Kentsel Arazi Kullanımından Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (2018)  yayımlanmış çalışmalarından bazılarıdır.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A 204
[email protected]
Tel: +90 (362) 313 0055
Ofis Saati: Hafta içi her gün  / 08:30-17:00   (Zoom)

Academia, Google Akademik , YÖKSİS CV

 

Belçim ÖZTÜRK

Araştırma Görevlisi, Türkiye Coğrafyası Anabilim Dalı

 Eğitim: Ph.D, Ankara Üniversitesi (devam ediyor)

 Araştırma Alanları: Türkiye Coğrafyası; Siyasi Coğrafya; Davranışsal Coğrafya

Seçilmiş Çalışmaları : Öztürk, B. Özgen, N., (2022). “Yer ve Korku Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme”.  N. Özgen (Ed.),  Yer ve Duygu içinde (329-371. ss.). Nobel Yayınları: İstanbul.

Ofis: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi A 416

[email protected]

Tel: +90 (362) 313 0055

Ofis Saati: Hafta içi her gün/ 08.00-17.00

Academia, YÖKSİS CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenci Destek Hattı